PEKGÜN

HUKUK BÜROSU
info@pekgun.com

 

Pekgün Hukuk Bürosu, ayrıcalıklı hizmet arayan gerçek ve tüzel kişi müvekkil portföyünün arzuladığı yüksek kalitedeki hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmayı amaçlamaktadır. Pekgün Hukuk Bürosu’nun dinamik karakteri ve sonuç odaklı yaklaşımı, sağlanan hukuki hizmetlerin kalitesinin temelidir.

Pekgün Hukuk Bürosu, deniz ticareti hukukunun tüm alanlarında uzmanlık sahibi olup; ticaret hukuku, uluslararası özel hukuk, iş hukuku, sözleşmeler hukuku, borçlar hukuku ile icra ve iflas hukuku alanlarında ayrıca uzman ve kaliteli hizmetler vermeyi ilke edinmiştir.

Kurucu


İSMAİL Mert Pekgün

İstanbul doğumludur. Esas olarak deniz ticareti hukuku konusunda ihtisaslaşmış olan birden çok hukuk bürosunda stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Mert, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk yüksek lisans programına başlamıştır. Tamamlamış olduğu yüksek lisans programına ilişkin tezinin konusu donatanın sorumluluğuna odaklanmıştır. Doktora çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde (PhD – Özel Hukuk Doktora Programı) devam etmekte olup; ana çalışma konuları, Deniz Ticareti Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku'dur.

PEKGÜN HUKUK BÜROSU’nu kurmadan önce, bilinen ve saygın deniz ticareti hukuku bürolarında saha avukatı olarak yük ihtilafları, işçi ihtilafları, deniz kazaları, gemi tutuklamaları, çatmalar, çarterparti ihtilafları, konişmento ihtilafları, deniz raporları, müşterek avarya anlaşmaları, kurtarma anlaşmaları, P&I ihtilafları, H&M ihtilafları, yakıt ikmali ihtilafları, acente ihtilafları, gemi rehni hususlarında tecrübe sahibi olmuştur. Yük ihtilafları, kurtarma & yardım, gemi tutuklamaları, deniz kazaları hususlarında birçok ihtilafı bizzat yerlerinde ziyaret ederek saha avukatı olarak takip etmiştir. Ayrıca, deniz ticareti hukukunun sorunlarına ilişkin olarak, taraflar arasındaki pazarlık süreci ve bilgi akışı ile ilgilenmiştir. Ek olarak, faaliyet alanları sekmesi altında sayılmış olan, özel hukukun çeşitli alanlarında oldukça tecrübesi mevcuttur. Bütün bu sayılan ihtilafların hukuki süreçlerini takipte aktif bir rol üstlenmektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. İstanbul Barosu, Deniz Hukuku Derneği, Özel Marmara Koleji Mezunlar Derneği üyelikleri mevcuttur.

Yayınlar:

 • "6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Donatanın Gemi Adamlarının Kusurlarından Doğan Sorumluluğu Ve Sorumluluğun Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Londra Konvansiyonu Uyarınca Sınırlandırılması", (Şubat 2013, yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • "Sefer Çarteri Sözleşmelerinde Starya Süresinin İncelenmesi"
 • "Zaman Çarteri Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri – I", (Neta Deniz Dergisi, Mayıs-Haziran 2014, Sayı: 8, s. 66 – 69).
 • "Zaman Çarteri Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri – II", (Neta Deniz Dergisi, Temmuz – Ağustos 2014, Sayı: 9, s. 48 – 51).

*** Deniz Ticareti Hukuku alanındaki makaleleri Neta Deniz Dergisi'nde düzenli olarak yayımlanmaktadır (İlgili makaleler şu web adresinden incelenebilir: http://www.dijimecmua.com/neta-deniz-dergisi/ ).

İletişim:
GSM: +90 532 432 4325
E-mail: impekgun@pekgun.com

FAALİYET ALANLARI & HİZMETLER

FAALİYET ALANLARI

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

 • Acente ihtilafları
 • İlgili sertifikaların ve izinlerin sağlanması için otoritelere
  başvurulması
 • Çıplak Gemi Kirası Sözleşmeleri
 • Konişmento ihtilafları
 • Yakıt ikmali ihtilafları
 • Yük ihtilafları
 • Çarterpartiler
 • P&I Kulüpleri adına ödenmemiş primlerin tahsili
 • Çatmalar ve deniz kazaları
 • İşçi ihtilafları
 • Çevre kirliliği ihtilafları
 • FD&D meseleleri
 • Müşterek Avarya
 • H&M meseleleri
 • Gemi rehinleri
 • P&I meseleleri
 • Kurtarma, çekme, enkaz kaldırma ve tazmin talepleri
 • Deniz raporları
 • Gemi-inşa ve tamir
 • <

TİCARET HUKUKU ve ŞİRKETLER
HUKUKU

 • Şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar
 • Şirket borçları ve tahsili
 • Gizlilik anlaşmaları düzenlenmesi
 • Genel Kurul işlemleri
 • Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları
 • Şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi, incelenmesi, tâdili
 • Şirketler-arası sözleşmelerin incelenmesi

TAŞIMA HUKUKU

 • Yük ihtilafları
 • Malların deniz yoluyla taşınması
 • CMR
 • Lojistik ve ardiye anlaşmaları
 • Alt-taşıma sözleşmeleri ve ilgili ihtilaflar

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

 • Marka ve Patent Hukuku ile telif haklarına ilişkin danışmanlık
  ve hukuki süreci takip İhlal ihtilafları

DANIŞMANLIK & AVUKATLIK
HİZMETLERİ

 • Özel hukuka ve idare hukukuna ilişkin alanların tümünde
  hukuki danışmanlık ve hukuki sürecin takib

BORÇLAR HUKUKU ve SÖZLEŞMELER
HUKUKU

 • Gerçek kişiler arasındaki ve tüzel kişiler arasındaki
  sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Sulh anlaşmalarının düzenlenmesi
 • Yazılı ihbarlar ve yasal protestoların düzenlenmesi
 • Tazminat Hukuku ihtilafları
 • Miras Hukuku meseleleri
 • Sözleşmelerin genel itibarıyla incelenmesi ve tâdili

İCRA ve İFLAS HUKUKU

 • Mahkeme kararlarının ve borçların icra yoluyla takibi
 • İflas kanalıyla icra takibi
 • Cebri icra
 • Taşınır ve taşınmazların paraya çevrilmesi
 • İhtiyati haciz
 • Tahsil işlemleri

İŞ HUKUKU

 • İşten çıkarma prosedürü ve davaları
 • Hizmet sözleşmeleri
 • İş kazaları
 • İşçinin sorumlulukları ve yükümlülükleri
 • İşverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri
 • Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin ihtilaflar

İDARE & VERGİ HUKUKU

 • Vergilendirme sorunları ve vergi hukuku hakkında
  danışmanlık
 • İdare mahkemelerinde davaların takibi
 • Tazmin ve iptal davaları

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK

 • Vatandaşlığın kazanılması ve vatandaşlığa ilişkin haklar
 • Yabancı tahkim kararlarının tenfizi
 • Türkiye’de ikamet eden yabancı vatandaşların medeni haklarının
  tanınması (evlilik, boşanma, yasal mirasçılık, vs.)
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi

SİGORTA HUKUKU

 • Tazminat meseleleri
 • Sigortalara ilişkin ihtilaflar ve hukuki sürecin takibi
 • Rücu işlemleri
HİZMETLER
 • "Tuvalu, Kiribati ve Niue bayraklarının, Türkiye ve komşularında(başta Yunanistan olmak üzere), non-exclusive temsilciliği kapsamında sicile kayıt hizmetlerinin sunulması"
 • Gemi Finansmanı
 • Gemi Satış & Alımları

KARİYER

KARİYER

Yaz ayları boyunca, saygın hukuk fakültelerinin öğrencileri arasından seçilecek olan yaz stajyerleri kabul edilmektedir. İstanbul Barosu'na kalifiye bir avukat olarak kaydolacak hukuk fakültesi mezunlarına, zorunlu staj dönemleri süresince resmi staj olanakları sunulmaktadır.

Ayrıca, genç avukatlara müstesna kariyer olanakları sunulmakta olup; başvuruları içtenlikle karşılanmaktadır.

İşe alımlarda, özellikle aşağıdaki kriterlerin varlığı aranmaktadır:

 • saygın bir hukuk fakültesinden elde edilmiş olan sağlam bir not çizelgesi
 • ileri seviyede İngilizce (yazı ve konuşma dili dahil olmak üzere)
 • sıkı çalışmaya yatkın olma
 • zorlukların üstesinden gelme becerisi
 • öz motivasyon

Öz geçmişler e-posta ile info@pekgun.com adresine gönderilmelidir.

İLETİŞİM


Detaylı Harita: Pekgün Law Office
 Address: Halitağa Cad. A.H. Uzunal İş Merkezi No:34/27 34716 Kadıköy – İstanbul
 Telefon: +90 216 368 40 09
 Fax: +90 216 373 2210
E-Posta: info@pekgun.com